Blog

Btw in het digitale tijdperk:

wat gaat er veranderen? [1]

31 augustus 2023

VAT in the Digital Age, bent u er klaar voor? In deze blog zet Menno Steur, Director Solutions bij Spendlinq, de belangrijkste veranderingen die het nieuwe digitale btw-stelsel met zich meebrengt voor u op een rij.

We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het btw-stelsel, waarvan deskundigen de impact vergelijken met de invoering van de euro in 2002. Wanneer u uw organisatie niet op tijd voorbereidt, dan kunt u in de toekomst grote (financiële) risico’s lopen. De nieuwe wetgeving raakt vooral de processen die te maken hebben met facturatie, compliance en alles wat daarmee verbonden is, waaronder Accounts Payable. Dit heeft gevolgen voor uw mensen, uw processen en de systemen die deze processen ondersteunen. In een serie blogs vertelt Menno Steur, Director Solutions bij Spendlinq, hoe u uw organisatie kunt voorbereiden op de eisen die het nieuwe digitale btw-stelsel stelt. En belangrijker nog, hoe u deze veranderingen in uw voordeel kunt laten werken. In blog 1 van deze serie zet Menno de belangrijkste veranderingen die deze wetgeving met zich meebrengt op een rij.

Btw in het digitale tijdperk

“Met het nieuwe wetsvoorstel VAT in the Digital Age – of kortweg ViDA – wil de Europese Unie het btw-stelsel ‘future-proof’ maken’’, vertelt Menno. “In het kort komt het erop neer dat de maatregelen EU-landen in staat stellen technologie te gebruiken om het huidige btw-stelsel te verbeteren en fraude beter te bestrijden. Op 8 december 2022 publiceerde de Europese Commissie het voorstel als onderdeel van haar actieplan voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing. De maatregelen hebben tot doel om efficiëntie te verbeteren en btw-fraude tot een minimum te beperken. Dit wordt gedaan door de btw-rapportageverplichtingen te moderniseren en e-facturatie te vergemakkelijken, het toepassingsgebied van de btw-regels voor de platformeconomie uit te breiden en over te stappen op één enkele btw-registratie voor organisaties in de EU”.

 

De EU is van plan om het ViDA-systeem tegen 2028 in te voeren. Na de deadline worden facturen die niet voldoen aan de nieuwe richtlijnen niet langer geaccepteerd voor betaling. De belangrijkste verandering die de wetgeving met zich meebrengt, is dat de uitwisseling van facturen via de fiscale overheid zal plaatsvinden. De specifieke methodes kunnen van land tot land verschillen, maar het basisconcept blijft hetzelfde: elke factuur met een btw-component loopt via de Belastingdienst. Dit stelt hen in staat om de naleving van de btw-verplichtingen per factuur te controleren.

 

“Op dit moment zal het ViDA-initiatief nog als een wetsvoorstel door de EU-Raad moeten worden aangenomen, voordat deze daadwerkelijk van kracht wordt. Tot 23 april 2023 was het mogelijk om feedback te geven op het voorstel. Verschillende belanghebbenden hebben vragen gesteld, ideeën voorgesteld of opmerkingen gemaakt over de voorgestelde richtlijnen. Op basis van deze feedback zullen er hoogstwaarschijnlijk nog wijzigingen worden aangebracht, maar de inschatting is dat deze aanpassingen minimaal zullen zijn”, zegt Menno.

 

Wat gaat er veranderen in het nieuwe btw-stelsel?

De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie pijlers die de btw-kloof in de EU proberen te verkleinen.

 

  1. E-facturatie en real-time digitale rapportage

De meest opvallende ontwikkeling is het plan van de Europese Commissie om een nieuw rapportage- en facturatiesysteem in het leven te roepen. De achterliggende bedoeling is vooral om de wijdverspreide btw-fraude terug te dringen. Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen:

 

  • E-facturatie: Elektronisch factureren wordt per 1 januari 2028 de hoofdregel binnen de EU. Papieren facturen zullen alleen nog mogelijk zijn voor specifieke situaties die zijn toegestaan door de Lidstaat van facturatie.
  • Europese factuurstandaard: Er komt een voorgeschreven factuurstandaard voor de EU e-factuur. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om van deze facturatiemethode gebruik te maken. Het is EU-lidstaten niet (meer) toegestaan om voorafgaande autorisatie door de afnemer te verlangen, of om verificatie van de factuur door de Belastingdienst verplicht te stellen.
  • Real-time digitale rapportageverplichtingen: De huidige Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) verdwijnt. In plaats daarvan komt er per 1 januari 2028 een nieuw rapportagesysteem voor o.a. intracommunautaire goederenleveringen en diensten (‘Real-Time Digital Reporting’). Ondernemers worden verplicht om op transactiebasis te rapporteren, waarbij de deadline voor verzending van het rapport twee werkdagen na uitreiking van de factuur ligt. De vereiste (transactie)informatie voor de rapportage wordt uitgebreid en gaat verder dan de gegevens die momenteel in de periodieke Opgaaf ICP staan vermeld. Deze regels gaan ook gelden voor prestaties onder de verplichte verleggingsregeling voor zogenoemde B2B hoofdregeldiensten (zie onder).
  • Andere digitale rapportageverplichtingen: EU-lidstaten krijgen de mogelijkheid om ook voor andere transactiecategorieën digitale rapportageverplichtingen in het leven te roepen. Volgens de Commissie gaat het dan bijvoorbeeld om binnenlandse goederenleveringen en diensten tussen ondernemers of om prestaties aan eindconsumenten.
  • Real-time facturatie: De regels voor facturatie bij goederenleveringen in andere EU-landen dan Nederland worden aangescherpt. Als het aan de Europese Commissie ligt, dan wordt de deadline voor het uitreiken van een factuur per 1 januari 2028 verkort tot twee werkdagen nadat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. Dit gaat ook gelden voor B2B hoofdregeldiensten die onder de verleggingsregeling worden verricht door een niet in de betreffende EU-lidstaat gevestigde ondernemer.

 

  1. Nieuwe regelgeving voor de platformeconomie

De toenemende populariteit van de platformeconomie als bedrijfsmodel stelt het huidige btw-stelsel voor uitdagingen. De Europese Commissie is van plan om hiervoor nieuwe regels in het leven te roepen. Centraal staat het ‘deemed supplier regime’, dat bedoeld is voor platforms die opereren in de ‘short-stay’-sector en het passagiersvervoer. In de kern komt het regime erop neer dat (online) platforms - zoals Uber en AirBnB - vanaf 2025 verplicht worden om btw in rekening te brengen aan de eindconsument wanneer de aanbieder dat zelf niet doet. Dit moet ervoor zorgen dat traditionele aanbieders in deze sectoren - zoals hotelketens en taxibedrijven - geen concurrentienadeel meer ondervinden. Daarnaast heeft de Europese Commissie verschillende andere technische maatregelen voorgesteld die de juiste inning van btw in de platformeconomie moeten verzekeren.

 

  1. Eén btw-registratie in de EU (‘Single VAT Registration’)

Om het aantal btw-registraties van organisaties in verschillende EU-landen terug te dringen, stelt de Europese Commissie voor om het gebruik van één loketsysteem (de zogenoemde ‘One-Stop-Shop’ of OSS) uit te breiden. Via de OSS kunnen bedrijven de in andere lidstaten verschuldigde btw aangeven en betalen in de btw-aangifte van hun lidstaat van vestiging.

 

Tip: Laat u niet verrassen

“Hoewel er nog veel praktische vragen en onduidelijkheden moeten worden opgelost voordat de nieuwe voorstellen van kracht worden, zullen lidstaten - en organisaties - wel snel moeten schakelen. De datum waarop de nieuwe regels in werking treden is voor sommige onderdelen al op 1 januari 2024. Hoe dan ook adviseren wij organisaties om de vervolgbehandeling van de voorstellen op EU-niveau nauwlettend in de gaten te houden”, aldus Menno.

 

Dit zijn voorbeelden van websites waar u de laatste ontwikkelingen kunt volgen:

 

 

Lees de whitepaper | Het nieuwe digitale btw-stelsel en de toekomst van uw Accounts Payable-proces.

 

VAT in the Digital Age, bent u er klaar voor? We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het btw-stelsel. De nieuwe wetgeving raakt vooral de processen die te maken hebben met facturatie, compliance en alles wat daarmee verbonden is, waaronder Accounts Payable. Dit heeft gevolgen voor uw mensen en uw processen, maar ook voor de systemen die deze processen ondersteunen. Wat gaat er veranderen in het nieuwe digitale btw-stelsel? Wat betekent dit voor uw organisatie? Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op de eisen die de nieuwe wetgeving stelt? En belangrijker nog, hoe kunt u deze veranderingen in uw voordeel laten werken? In deze whitepaper zet Menno Steur de antwoorden voor u op een rij.

 

Download hier de whitepaper. 

Ook interessant voor u?

Wilt u meer weten?

Wij helpen u graag verder.

Laat het ons weten!