Blog

Digitale transformatie:

veel meer dan coole nieuwe gadgets en technologie

11 december 2023

In deze blog legt Paul van Rietschoten, algemeen directeur en oprichter van Spendlinq, uit waarom digitale transformatie over veel meer gaat dan het gebruik van de nieuwste coole gadgets en technologie. En waarom de juiste inzet van mensen en processen ook onmisbare factoren zijn om digitale transformatie daadwerkelijk te laten slagen en bij te dragen aan duurzame groei.

Automatisering, digitalisatie, digitalisering en digitale transformatie zijn begrippen die vaak in één adem worden genoemd, maar niet altijd op de juiste manier worden gebruikt. Dit ziet Paul met regelmaat in de dagelijkse praktijk. Als adviseur van organisaties die aan het begin staan van hun digitale transformatie of al een tijdje onderweg zijn, merkt hij dat er veel onduidelijkheid is over het onderwerp. “De begrippen automatisering, digitalisatie, digitalisering en digitale transformatie kunnen voor verwarring zorgen, zeker wanneer deze niet in de juiste context worden gebruikt. Nog problematischer is dat verwachtingen vooraf vaak niet in lijn zijn met de resultaten achteraf. Zo is er een wezenlijk verschil tussen wat je van een digitalisatieproject mag verwachten (het converteren van analoge naar digitale formaten) ten opzichte van een project waarbij het gaat over digitalisering (digitale technologie gebruiken in bestaande bedrijfsprocessen)”, vertelt Paul.

“Bij Spendlinq houden wij ons bezig met de digitale transformatie van Source to Pay-processen, waarbij onze focus ligt op het volledige inkoop- en factuurverwerkingsproces. Van initiële leveranciersselectie tot en met betaling van inkoopfacturen. In dit kader betekent digitale transformatie het herdefiniëren van de Source to Pay-strategie en de mindset van een organisatie om veranderingen op dit gebied te omarmen, en daarbij technologie in te zetten om sneller meer waarde te creëren in lijn met de doelstellingen van de organisatie.”

 

Paul vervolgt: “Digitale transformatie gaat over zoveel meer dan het gebruik van coole nieuwe gadgets en technologie. Digitale transformatie is een allesomvattende integrale aanpak die veel complexer is. Het implementeren ervan vergt ook veel meer inspanning. Maar het uiteindelijke resultaat is wel duurzamer! Natuurlijk bevat het elementen van digitalisatie en digitalisering, maar het is meer dan dat. Waar digitalisatie en digitalisering in feite gaan over technologie, is digitale transformatie veel meer een voortdurend streven naar innovatieve en flexibele bedrijfsprocessen, op strategisch én operationeel vlak. In ons geval kijken we daarbij dus specifiek naar de Source to Pay (en Purchase to Pay)-processen.”

 

 

Spendlinq beweegt zich op het kruispunt van expertise in Source to Pay-processen en technologische kennis. De full-service dienstverlener heeft een onderscheidende aanpak voor digitale transformatie van Source to Pay-processen die berust op 3 pijlers: mensen, processen en technologie.

 

 

Paul licht toe: “Allereerst gaat het over mensen. En dan met name over leiderschap en visie. Het management moet een duidelijke visie hebben over de aanleiding, aanpak en doelen van de digitale transformatie en de communicatie ervan naar alle belanghebbenden. Maar ook de medewerkers verdienen aandacht. Zij moeten zich namelijk – met of zonder training - de noodzakelijke digitale vaardigheden eigen maken, zodat zij de nieuwe processen en technologie begrijpen en gebruiken. En dat vereist weer aandacht voor de bedrijfscultuur. Die moet erop gericht zijn dat mensen over hun eigen grenzen en die van hun afdeling (inkoop, financiën, IT) heenstappen. Digitale transformatie vereist gemeenschappelijke doelen en het delen van kennis. Samenwerking en communicatie zijn cruciaal.”

 

“Naast mensen zijn processen een belangrijke factor. Hierbij is een aanpak wenselijk die de gebruiker centraal stelt. En daar hoort ook een feedbacksysteem bij, zodat er ook echt wat gedaan wordt met ervaringen op de werkvloer. Daarnaast zal actuele data en de analyse daarvan de basis moeten vormen voor besluitvorming. Uiteraard zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Bovendien is een meer iteratieve en incrementele benadering van processen noodzakelijk om sneller en beter op veranderingen in te kunnen spelen.”

 

“De derde pijler is uiteraard technologie. Of het nu gaat om een bestaand of nieuw aangeschaft systeem, ongeacht of dit het integrale proces of deelprocessen ondersteunt, de bewuste Source to Pay-software moet altijd optimaal geïntegreerd worden met andere bedrijfssystemen en platforms. Dit vereist aandacht voor architectuur en totale IT-infrastructuur, die de behoefte van de organisatie op het gebied van de digitale transformatie moet ondersteunen. En uiteraard verdient security grote aandacht. Dit betreft veelal beleid en maatregelen die zich richten op de beveiliging van betrokken data, systemen en netwerken”.

 

Paul besluit: “Digitale transformatie van Source to Pay is dus niet alleen noodzakelijk om digitalisatie- en digitaliseringsprojecten te laten slagen, maar het is een cruciaal onderdeel van de strategie voor bedrijfstransformatie. De juiste technologie, in combinatie met de juiste aandacht voor mensen en processen, geeft elke organisatie de mogelijkheid om sneller in te spelen op veranderingen en kansen om zodoende toekomstige, duurzame groei en innovatie te bevorderen”.

Ook interessant voor u?

Wilt u meer weten?

Wij helpen u graag verder.

Laat het ons weten!