Nieuws

Spendlinq introduceert

‘open’ partnerprogramma

voor leveranciers van

Source to Pay-technologie

18 april 2023

Spendlinq, de Nederlandse full-service dienstverlener voor succesvolle digitale transformatie van Source to Pay-processen, introduceert een partnerprogramma dat open en toegankelijk is voor technologieleveranciers in het Source to Pay-domein. Met het opzetten van een partnernetwerk waar samenwerking en kennisoverdracht centraal staan, positioneert Spendlinq zich als een onafhankelijke kennishub die de laatste markttrends en technologische innovaties in het vakgebied op de voet volgt. Vanuit deze gedachte loopt de dienstverlener voorop in het beoordelen van de nieuwste technologie in de markt, met als doel om de juiste match te vinden voor elke opdrachtgever die baat heeft bij technologische ondersteuning. Inmiddels vertegenwoordigt het partnernetwerk een breed portfolio aan software-oplossingen die Source to Pay als totaalproces of deelgebieden hiervan ondersteunen, zoals Contract Lifecycle Management, Contingent Workforce, Supplier Relationship Management, Travel & Expense Management en Accounts Payable Automation. Spendlinq staat open voor innovatieve en vooruitstrevende technologiepartners om het netwerk verder te versterken en samen organisaties op weg te helpen naar een succesvolle digitale transformatie.

Spendlinq bundelt onderscheidende expertise in het Source to Pay-domein met kennis van de beste technologie in de markt. ‘’Daarin schuilt onze kracht’’, vertelt Menno Steur, Director Solutions bij Spendlinq. ”Wij geloven dat technologie een centrale rol speelt in de digitale transformatie van Source to Pay-processen, maar alleen in de juiste combinatie met mensen en processen de beste resultaten oplevert. Een belangrijke pijler in ons full-service concept is onafhankelijk advies aan organisaties over de inzet van de juiste technologie. Daarnaast trainen en certificeren wij als implementatiepartner onze consultants continu in de beste oplossingen, en ondersteunen wij organisaties op het vlak van strategie, project- en verandermanagement, en uitrol van de software. Maar ook daarna blijven wij betrokken en scherpen aan, waar en wanneer kansen zich voordoen. Onze functionele expertise en kennis van best practices biedt - in combinatie met de beste technologie - een garantie voor een succesvolle digitale transformatie. Ook blijven wij de markt verkennen op nieuwe ontwikkelingen, zodat wij altijd in staat zijn om de meest toonaangevende oplossingen aan onze klanten te bieden.”

 

Het softwarelandschap heeft door de jaren heen een drastische verandering ondergaan, constateert Paul van Rietschoten, Algemeen Directeur en oprichter van Spendlinq. “Ook in het Source to Pay-domein volgen technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Organisaties die al enige tijd onderweg zijn of juist aan het begin staan van hun digitale transformatie, hebben de keuze uit een breed spectrum aan oplossingen om daarbij de juiste ondersteuning te bieden. Naast geïntegreerde oplossingen voor Source to Pay of Purchase to Pay als totaalproces, leggen steeds meer softwareleveranciers zich toe op geavanceerde ‘point solutions’ voor bijvoorbeeld Contract Lifecycle Management, Contingent Workforce, Supplier Relationship Management, Travel & Expense Management en Accounts Payable Automation. En deze trend zet onverminderd door. Niet in de laatste plaats doordat integratie van applicaties dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen een standaard functionaliteit is geworden, in plaats van een complex en kostbaar project. Er zijn oneindig veel oplossingen - en combinaties daarvan - mogelijk, afhankelijk van de specifieke behoeften en ambities van de organisatie én medewerkers. Een oplossing die rekening kan houden met wat er al is en wat goed werkt, maar die ook zorgt voor de beste ondersteuning op plekken waar dit (nog) ontbreekt. Dit zal ertoe leiden dat, binnen de randvoorwaarden, de digitale transformatie uiteindelijk succesvol en duurzaam zal verlopen.” 

 

Paul besluit: “Wij zijn trots op ons partnernetwerk en de kennisoverdracht die daarmee gepaard gaat. Wij hechten sterk aan onze onafhankelijkheid om in het belang van onze opdrachtgevers de beste alternatieven te kunnen bieden, daarom staan wij altijd open voor nieuwe technologie. We kijken ernaar uit om succesvolle nieuwe partnerships aan te gaan en verder te bouwen aan een ecosysteem van internationaal formaat. Uiteraard nodigen wij iedereen die belangstelling heeft van harte uit om een kijkje te nemen op onze website of neem contact op om kennis te maken.”

Ook interessant voor u?

Wilt u meer weten?

Wij helpen u graag verder.

Laat het ons weten!